Vårdslöshet i trafik

Vårdslöshet i trafik är ett trafikbrott som enligt Wikipedia definieras som “ett trafikbrott där en trafikant i väsentlig mån har brustit i omsorg och varsamhet på sätt som inneburit att fara för trafikolycka uppstått.

Den som döms för vårdslöshet i trafik får påföljden dagsböter eller i grova fall fängelse i högst två år. (numera 30 månader). 

Det finns två grader av vårdslöshet i trafik.

Dels en grad som kan kallas för “normalt” och en annan grad som kan kvalificeras som “grov vårdslöshet i trafik”.

Det är stor skillnad mellan dessa, både i form av det straff du kan få samt hur länge du kan få ditt körkort återkallat dvs din spärrtid.

Den spärrtid du kan få är minst 1 och högst 30 månader. Detta kallas för körkortsingripande.
Efterföljden vid denna typ av brottmål är antingen böter eller fängelse.  

Allting beroende på om brottet räknas som grovt eller normalt.

Exempel på grader av vårdslöshet i trafik

Vårdslöshet i trafik

Enligt godkänt strafföreläggande hade en person gjort sig skyldig till att ha framfört en bil i uttröttat tillstånd, somnat vid ratten och kört ned i ett dike och in i ett elskåp. Körkortet återkallades och spärrtiden sattes till 4 månader.

Grov vårdslöshet i trafik

En person var misstänkt för att ha framfört en bil i hög hastighet, bytt filer utan att blinka, hållit för kort avstånd till framförvarande fordon samt orsakat en trafikolycka genom att med berått mod kört in i en annan bilist vars bil välte och hamnade på sidan. Körkortet återkallades tills vidare med en återkallelsetid på 24 månader.

Vårdslöshet i trafik leder inte per automatik till straff

Att en person gör sig skyldig till vårdslöshet i trafik innebär inte per automatik att Transportstyrelsen ingriper mot körkortet. När vårdslösheten inträffat utan att bilen framförts kan körkortsingripande utebli.

Så kan exempelvis vara fallet om en bildörr öppnas av föraren när bilen står parkerad och en förbipasserande cyklist kolliderar med bildörren.

De lindrigaste fallen ska inte leda till ingripande och frågan ska alltid avgöras efter en helhetsbedömning av överträdelsens svårighetsgrad från trafiksäkerhetssynpunkt.

Här kan det räcka med en varning.

Indraget.se kan hjälpa dig att sänka spärrtiden -men för att minska själva straffet behövs en brottmålsadvokat

Indraget.se kan hjälpa dig till sänkt spärrtid genom att formulera det yttrande som man skickar in efter ha blivit underrättad om att ditt körkort kommer vara återkallat under en viss spärrtid. 

Här kan du åberopa saker som:

  • Tidigare skötsamhet
  • Behov av körkort
  • Personligt behov i övrigt
  • Hur lång tid det tagit sedan brottet begicks.

VI på Indraget.se kan även hjälpa dig med att överklaga eventuell fällande dom angående spärrtid.

Vad det gäller själva brottet så rekommenderar vi en duktig brottmålsadvokat som kan hjälpa dig att sänka ditt straff för vårdslöshet i trafik

Frågor och Svar om vårdslöshet i trafik

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen