VÅRA TJÄNSTER

 

FORTKÖRNING

När du kör för fort, alltså överträder den tillåtna hastigheten så kan en av konsekvenserna bli att du får en fortkörningsböter.

 

RATTFYLLERI

Om man kör bil påverkad och utför en viss promillehalt kan detta leda till fängelse.

 

OPÅLITILIGHET GÄLLANDE NYKTERHET

Har du fåttt ditt körkort återkallat eller riskerar att få det på grund utav ditt alkolholberoende? Då finns vi på transportjuristerna här för att hjälpa dig.

 

EJ ANPASSAT AVSTÅND

Har du hamnat i en trafikolycka och blivit anklagad för att inte ha hållit rätt avstånd? När man hamnar i en trafikolycka kan det oftast ske meningsskiljaktigheter som är svåra att lösa.

 

MEDICINSKT HINDER

Har du problem med dina ögon, vilket påverkar hur du får ta dig fram i trafiken? Då har du kommit helt rätt.

 

TRAFIKFÖRSEELSER

Har du kört mot rött? Här föreligger oftast indraget körkort direkt på plats, vilket även innebär dryga böter då brottet ses som en allvarlig överträdelse, samt vårdslöshet i trafik.

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen