Trafikförseelser

Har du kört mot rött? Här föreligger oftast indraget körkort direkt på plats, vilket även innebär dryga böter då brottet ses som en allvarlig överträdelse, samt vårdslöshet i trafik.

Kontakta gärna oss då vi känner till vad som kan påverka spärrtiden när du kört mot rött eller missat en stopplikt.

Om du har begått en förseelse i trafiken så kan du antingen bli dömd till vårdslöshet i trafik eller grov vårdslöshet i trafiken.
Straffet kan skilja sig beroende på hur allvarligt brottet anses.
Vid vårdslöshet i trafik så kan du bli dömd till en eller flera dagsböter samt varning på körkortet eller spärrat körkort under ett par månader.
Grov vårdslöshet i trafik kan leda till mycket längre spärrtid, vanligaste är 24 månader.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning med en våra kunniga jurister.

Många som begår en förseelse i trafiken får oftast sitt körkort återkallat i samband med böter.
När Transportstyrelsen ska besluta om att återkalla körkortet så gör de en helhetsbedömning vid varje enskilt fall, då tar man också hänsyn till flera aspekter.

Det kan vara att man kollar på din tidigare historik, behovet av att använda en bil osv. Vid sådana fall så kan det alltid vara bra att anlita en jurist som har erfarenhet inom trafikärenden. Kontakta oss så hjälper vi dig

Det kan vara att en förare uppsåtligen eller av ouppmärksamhet bryter mot trafikreglerna.

Det kan vara att föraren väljer att köra om en bil även om sikten är dålig eller att det finns en heldragen linje.

Ifall du känner osäker gällande ett beslut så kan du alltid kontakta oss, vi erbjuder alltid en kostnadsfri rådgivning.

Rulla till toppen