Vad gäller vid rattfylleri?

Vad definierar egentligen rattfylleri?

Enligt trafikbrottslagen gällande rattfylleri blir man dömd när man har kört ett fordon med minst 0,2 promille alkohol eller narkotika i blodet. Om man kör ett fordon med minst 1,0 promille alkohol i blodet, eller att man har varit avsevärt påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel kan man bli dömd för grovt rattfylleri. 

Konsekvenserna för rattfylleri?

Om man blir dömd för rattfylleri med minst 0,2 promille alkohol i blodet så kan den straffrättsliga påföljden vara allt ifrån 30 till 150 dagsböter. 
Detta beror på vilken promille som dokumenterades vid tillfället för kontrollen.
Summan för varje dagsböter påverkas av din egen inkomst, samt miljön runt om kring dig.

Straffet för rattfylleri kan även vara fängelse upp till 6 månad och vid grov rattfylleri upp till 2 års fängelsestraff.

Konsekvenserna från transportstyrelsen

Andra konsekenser som kan ske efter att man blivit dömd för rattfylleri är att körkortet blir återkallat.
Vanligtvis blir körkortet återkallat med en spärrtid på 12 månader men vid grovt rattfylleri är det 24 månader.
Att blir dömd för rattfylleri kan även innebära svårigheter till att få godkännande till ett nytt körkortstillstånd.

Om man har blivit omhändertagen av polis på grund av berusning vid ett antal tillfällen eller att det finns andra uppgifter om att man brukar alkohol eller andra berusningsmedel, så kan Transportstyrelsen återkalla körkortet. Utöver detta så kan Transportstyrelsen bedömma att personen är opålitlig ur nykterhetshänseende, även om man inte blivit påträffad att man kör bil vid misstänkt berusningstillfälle. 

Kan man överklaga rattfylleri?

Huvudregeln i svensk trafikrätt är att man alltid har möjligheten till att överklaga domar och beslut.

Ifall man anser att beslutet eller domen inte är rätt så kan man antingen själv eller genom att anlita en jurist överklaga det beslutet eller domen.

Om man har blivit dömd för rattfylleri och fått en straffrättslig påföljd som man inte är nöjd med så kan det finnas en lösning till att dra ner på det och få en omprövning på beslutet. 

Överklagan till transportsyrelsen

Beslut gällande indraget körkort samt avslag vid ansökan till körkortstillstånd från Transportstyrelsen går också att överklaga. När körkort blivit återkallat på grund av rattfylleri kan det kan vara så att man har fått en längre spärrtid än vad man borde få, eller ett avslag på ansökan för körkortstillstånd.

Det är alltid en fördel att anlita en jurist med bra erfarenheter kring trafikbrott.

Indraget.se om att överklaga rattfylleri

Vi på Indraget.se finns för att alla ska få ett rättvis beslut vid trafikbrottsfall.
Våra jurister hjälper personer som varit med om alla möjliga händelser i trafiken, oavsett om man har skulden eller inte. 

Vi har vid flera tillfällen lyckats med liknande ärenden, när du bokar en kostnadfri rådgivning gällande rattfylleri med oss så lyfter vi upp just ditt fall för att diskutera vilka möjligheter det finns. 

Om du har blivit påträffad med alkohol eller annan berusningsmedel i blodet och blivit dömd till rattfylleri, och känner att du inte har blivit dömd på ett rättvist sätt så kan du alltid boka en gratis rådgivning innan du anlitar oss för juridisk hjälp runt rattfylleri.

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen