Vad är rattfylleri

Vad är rattfylleri?  –  Att framföra ett fordon berusad framför ratten

Vad är rattfylleri?  Är en fråga som egentligen inte besvaras med ett enkelt svar som: att du kör full.
Det finns nämligen flera grader av rattfylleri. Från den normala domen rattfylleri till grovt rattfylleri.
Allting beror på hur mycket du dricker. 

För att dömas för rattfylleri krävs att du: 

  • har minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften eller 
  • har narkotiskt ämne i blodet (gäller ej om ämnet kommer från läkarordination) eller
  • är så påverkad så att du inte kan köra ditt fordon på ett säkert och betryggande sätt

Vid 0.16 milligram per liter i utandningsluften kan ditt körkort omhändertas.

Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse upp till 6 månader.

Grovt rattfylleri – Om du har förlorat kontrollen

Grovt rattfylleri innebär att du har minst 1 promille i blodet eller 0.50 milligram per  liter alkohol i utandningsluften.

Även påverkade förare som inte kan hantera situationen, trots att de inte uppfyller promillegränsen, kan dömas till grovt rattfylleri.

Straffet för grovt rattfylleri är fängelse upp till två år.

Vad är rattfylleri – hur man konstaterar detta

Rattfylleri konstateras genom utandningsluften. När du stoppas för rattfylla får du först blåsa i ett sållningsinstrument.
Är det ok , dvs du har mindre än 0,1 milligram/l i utandningsluften så får du åka vidare.
Har du för hög promillehalt får du åka till polisstationen eller en polisbuss och blåsa 2 gånger i ett bevisinstrument med 6-8 minuter emellan. 

Resultatet av medelvärdet av denna testning utgör sedan det som åklagare eller domstol har som grund när de beslutat om påföljd.

Detta resultat används även av Transportstyrelsen när de ska besluta om återkallelse av körkort.

Återkallelse av körkort av Transportstyrelsen

Att få sitt körkort återkallat är en separat sak som inte påverkas av eventuella fängelsestraff. 
Hur lång tid du får ditt körkort återkallat beror på promillehalten eller milligram alkohol i utandningsluften.

Har du haft 0.10-0.15 MG/l så är spärrtiden upp till 12 månader. Då kan du komma undan med en varning om det t.ex inte skedde någon olycka.

0,16-0.49 är spärrtiden oftast 12 månader

0,50- är  spärrtiden 12-24 månader. (mer än en promille i blodet)

Spärrtiden är den tiden då Transportstyrelsen inte kan tilllverka ett nytt körkort.
Du kan däremot ansöka om nya körkortshandlingar två månader innan spärrtiden tar slut.
Om du måste ta om hela körkortet från början beror på om du dömts för grovt rattfylleri eller ej.

Vad är rattfylleri  – Finns det något sätt att slippa undan återkallelse av körkort?

Förutom en låg promillehalt  – där som sagt en varning kan räcka –  så finns det 3 andra skäl då du kan undvika att ditt körkort återkallas.

  1. Kortare förflyttning – Några meters körning, t.ex en omparkering, där syftet handlar om att flytta bilen för att undvika andra trafikproblem.
  2. Annat fordon än bil/lastbil – Körning med exempelvis skoter och moped kan, i viss utsträckning, medföra sänkning av spärrtid.
  3. Lång tid passerat sedan brottet – Denna punkt skiljer sig från övriga omständigheter och handlar om att en lång tid (1,5 år eller mer) passerat från överträdelsen till Transportstyrelsens ingripande.

Du kan även ansöka om alkolås, vilket innebär att du under en viss period måste blåsa i en liten låda med ett munstycke i för att kunna starta bilen.
Denna låda är kopplad till instrumentpanelen.  

Är du nykter så startar bilen.

Indraget.se hjälper dig vid felaktig tolkning av frågan “Vad är rattfylleri”

Om du anser dig blivit felaktigt dömd till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan vi på Indraget.se hjälpa dig att överklaga domen.
Vi kan även hjälpa dig med andra problem i den juridiska processen. Förhoppningsvis får du till slut klarhet i frågan: Vad är rattfylleri?

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen