Alkolås – i stället för återkallat körkot

Upprepade trafikförseelser är ett brott som innebär att du har gjort ett flertal trafikbrott under en period.
För att dömas för brottet upprepade trafikförseelserså skall du ha uppvisat bristande vilja och förmåga att rätta dig efter gällande trafikregler och trafiksäkerhetsintressen.

Exempel på upprepade trafikbrott kan vara fortkörning, lindrig vårdslöshet i trafik och passerande av heldragen linje.
För att dömas till upprepade trafikförseelser så skall oftast minst tre av dessa upprepats under en period av 2 år.

Straffet på upprepade trafikbrott av denna typ är inte böter, utan ofta leder till ett återkallande av körkortet.
Eventuellt kan det räcka med en varning.

Exempel på upprepade trafikförseelser

Ett exempel från verkligheten är en person som som kört en gång 89 på 80 väg och två gånger på 66 på 60 väg under ett år.

Här har alltså personen i fråga gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser.
Varje företeelse här kan ses som ringa, eftersom inget brott i sig leder till körkortsåterkallelse. 

Dock kan dessa brott tillsammans leda till att transportstyrelsen återkallar körkortet i två månader.

Å andra sidan kan Transportstyrelsen fatta beslut om att det enbart räcker med en varning om den anklagade exempelvis kört prickfritt resten av sitt tidigare liv eller är i stort behov av bil och körkort för att kunna utöva sitt yrke.

Indraget.se kan hjälpa dig till ett överklagande av upprepade trafikförseelser

Om du finner att du blivit felaktigt dömd för exempelvis återkallande av körkort kan vi på Indraget.se hjälpa er.  Hör av er så hjälper vi till med överklagan av upprepade trafikförseelser!

Frågor och Svar:

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen