Vad säger trafikbrottslagen gällande ditt fall?

Lagen om straff för rattfylleri

Enligt trafikbrottslagen gällande rattfylleri så blir man dömd när man har kört ett fordon med minst 0,2 promille alkohol eller narkotika i blodet.

En dom för rattfylleri kan ge dig böter mellan allt ifrån 30 till 150 stycken dagsböter.
Detta beror på vilken promille som dokumenterades vid tillfället för kontrollen.
Summan för varje dagsböter påverkas av din egen inkomst, samt miljön runt om dig.
Straffet kan även vara fängelse upp till 6 månader. 

Grovt rattfylleri

Grovt rattfylleri innebär att man har kört ett fordon med minst 1,0 promille alkohol i blodet, eller att man har blivit avsevärt påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. 

Detta kan i sin tur leda till högst två års fängelse, och återkallat körkort upp till 24 månader. 

Lagen om straff för vårdslöshet i trafik

När man som vägtrafikant med ett fordon har brustit i omsorg och varsamhet som inneburit fara i trafiken, så blir man dömd för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

Det kan även leda till en varning eller spärrad körkort i två till fyra månader. 

Grov vårdslöshet i trafik

När man begår grov oaktsamhet eller uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom så blir man dömd till grov vårdslöshet i trafik. Grov vårdslöshet i trafik leder till högst två års fängelsestraff. 

Lagen om straff för smitning från trafikolycka

Om en vägtrafikant, som med eller utan skuld varit med i en trafikolycka och därefter avlägsnar sig från platser eller väljer att inte medverka med åtgärder som det orsakat och uppge namn samt uppgifter kan bli dömd till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ifall en person varit med i en trafikolycka bör den kunna ge över info till andra parten eller polisen, det kan vara namn, telefonnummer, försäkringsbolag osv. 

Lagen om straff för fortkörning

Om en person med ett fordon överträder den tillåtna hastigheten så kan en av konsekvenserna bli att man får en fortkörningsböter.

Fortkörningsböter kan skilja sig beroende på hastighetsbegränsningen samt hastighetsöverträdelsen, den kan ligga mellan 1 500 – 4 000 kr. 

Tillsammans med ett fortkörningsböter kan hastighetsöverträdelse leda till att körkortet blir indraget eller även fängelsestraff i högst två år.

Vanligaste orsaken till att körkortet blir återkallat är när man kört mellan 31 och 40 km/tim över hastighetsbegränsningen.

När Transportstyrelsen ska besluta om att återkalla körkortet så gör de en helhetsbedömning för varje enskilt fall, då tar man hänsyn till flera aspekter.

Vad kan Indraget.se lösa?

Vi på Indraget.se har vid flera tillfällen lyckats med liknande ärenden, när du bokar en kostnadfri rådgivning med oss så lyfter vi upp just ditt fall för att diskutera vilka möjligheter det finns. 

Vi finns till för att alla ska få ett rättvist beslut genom trafikbrottslagen och varje typ av trafikbrottsfall.
Våra jurister hjälper personer som varit med om alla möjliga händelser i trafiken, oavsett om man har skulden eller inte inom trafikbrottslagen.

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen