Åldersrelaterad synnedsättning - ett naturligt skeende,MEDICINSKT HINDER

Ta hänsyn till dina starka mediciner under bilkörning

Starka mediciner är naturligtvis bra att ha om du har någon sjukdom som kan behöva sådan behandling.
Däremot finns det ett flertal mediciner som man bör undvika vad det gäller bilkörning.

Många refererar fortfarande till mediciner som har (hade!) en röd triangel på baksidan och som man inte får köra med.
Denna triangel är dock borttagen sedan 2005.

Varför har starka mediciner inte en varningstriangel längre?

Det beror på att vissa mediciner som inte hade triangel kanske borde ha det och tvärtom.
I vilken grad mediciner kan dessutom påverka en person olika beroende på ålder, vikt, kön, allmän kondition och andra individuella egenskaper. 

För att avgöra om du kan ge dig ut och köra bil så är det alltid säkrast att fråga din läkare.
Han eller hon är skyldig att ge dig information om eventuella medicinska risker.
Även apoteket kan ge dig medicinsk information om eventuella risker.

I stället för att ha denna röda triangel så bör det finnas med information i bipackssedeln samt framgå följande:

  • Den som äter medicinen är alltid ansvarig för att bedöma om han eller hon är i lämpligt skick att ge sig ut i trafiken
  • Informera så att den som äter läkemedlet förstår effekter samt biverkningar och påverkan att köra bil
  • Medicinen skall innehålla flera olika avsnitt i bipacksedeln som kan ge vägledning om hur läkemedlet kan påverka körförmågan
  • Som patient kan du alltid vända dig till sjukvårds eller apotekspersonal om du känner dig osäker

Trafikfarliga läkemedel affekterar och vissa mer än andra

Det finns vissa läkemedel som är mer farliga än andra i trafiken.
Det är sådana mediciner som påverkar din uppmärksamhet och ditt omdöme, men även din reaktion samt koncentrations och koordinationsförmåga.

Vissa starka smärtstillande läkemedel samt även en del lugnande och sömngivande läkemedel är narkotikaklassade. Vilket kan försvåra framförande av ett fordon.

Medel som inte är narkotikaklassade, men som räknas som trafikfarliga finns främst i grupperna antidrepressiva, antihistaminer, lugnande medel samt sömnmedel och starka hostmediciner.

Även om du äter dessa trafikfarliga läkemedel och ska ge dig ut på vägen så bör du inte avbryta din behandling utan att först konsulterarat en läkare.

Att avbryta eller skjut upp tillfälligt en behandling kan göra dig till en sämre förare än om du äter läkemedel.

Läkemedel kan ibland ha en förmåga att ligga kvar i kroppen, vilket kan försvåra din möjlighet som förare för att förklara det väldigt enkelt. Detta är återigen en sak som en läkare eller en apotekare kan informera dig om.

Dom vid bruk av trafikfarliga läkemedel

Trafikbrottslagen innebär att du kan dömas för rattfylleri och grovt rattfylleri om du har tagit: 

  • Narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination
  • Narkotikaklassade läkemedel enligt läkares ordination, men blivit så påverkad att du kör trafikfarligt
  • Ett läkemedel som inte är narkotikaklassat, men som påverkat dig så att du kör trafikfarligt. 

Vi på Indraget.se kan hjälpa dig om du anser dig felaktigt dömd.

Exempel på detta är om du bara använt egna läkemedel enligt ordination, men ändå vid detta tillfälle missbedömde situationen och råkade illla ut på grund av starka mediciner.

Vi lyssnar alltid på dig och ditt fall samt hjälper dig med det juridiska.

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Frågor och svar gällande Starka mediciner / Läkemedel och köra bil

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen