anmäla förlorat körkort

Spärrtid för körkort

Spärrtid för körkort är den tid som du får ditt körkort indraget eller återkallat (som är den korrekta termen).  Den kan exempelvis vara 2 månader som är spärrtiden för de vanligaste former av fortkörning.

Ett återkallande av körkortet äger rum när Transportstyrelsen tar körkortet

Den spärrtid som du får beror på vad det är för brott, vilket behov av körkort du har och hur du tidigare har kört bil om du har skött dig bra i trafiken eller inte.

Olika spärrtider för olika förseelser

Följande förseelser har olika praxis för förseelser:

 • Rattfylleri. Spärrtiden är 12-månader i normalfall, 24 vid grovt rattfylleri och det finns möjlighet att söka om alkolås för att förkorta tiden
 • Smitning från en trafikolycka som du själv varit inblandad i. 2-6 månader spärrtid.
 • Upprepade trafikbrott – som att inte ha bälte eller upprepade fortkörningar. 2 månader spärrtid
 • Brott mot bestämmelse som är viktigt för trafiksäkerheten.
  Här är spärrtiden 2 månader i genomsnitt förutom vårdslöshet i trafik då den är 4 månader.
 • Vilket även gäller andra typer av trafikrättsliga bekymmer:
 • Fortkörning
 • Omkörning vid övergångsställe
 • Vårdslöshet i trafik
 • Olovlig körning
 • Inte anpassat avståndet till fordonet framför
 • Körning mot rött ljus
 • Opålitlighet i nykterhetshänseende  Om polisen har tagit dig flera gånger för berusning etc kan Transportstyrelsen återkalla körkortet.  Spärrtiden brukar ta slut ett år efter den senast anmärkningen
 • Annat allvarligt brott – Som till exempel grov misshandel, olovlig körning. Spärrtiden är enligt praxis 12 månader från sista brottet

Följande kan också göra att du blir av med körkortet:

 • Sjukdom, skada eller liknande
 • Inte skickat in läkarintyg
 • Körkort utfärdat på felaktiga grunder

Inget av dessa har en särskild spärrtid för återkallande av körkort men du måste skicka in in en ny ansökan om körkort för att få det beviljat igen. 

Indraget.se hjälper dig med yttrande angående spärrtid!

Efter ca 2 veckor efter polisen har omhändertagit ditt körkort så får du ett så kallat underrättande där myndigheten talar om vad de tänker göra och hur lång eventuell spärrtid det är. 

Spärrtiden följer praxis ovan men du kommer även få chansen att  yttra dig angående angående denna.

Efter att ha läst tidigare bevishandlingar och yttranden fattar transportstyrelsen sitt beslut.

Vi på Indraget.se kan hjälpa dig att formulera yttrandet -eller skriva det helt – så att den tiden som du är av med körkortet blir så kort som möjligt

Vi hjälper dig till avkortad spärrtid!

Även om avståndet var 10, 100 eller 1000 meter så är man skyldig att hålla tillräckligt långt avstånd till framförvarande bil.

Det spelar alltså ingen roll om du och eventuell motpart gör [Olika avståndsbedömningar] det är alltid den som kör in i framförvarande fordon som är skyldig.

Det är [anklagelserna från motparten] som är korrekta.

Man är skyldig att ha fantasi att förutse om bilen tvärnitar eller gjort någon annan oväntad manöver.

Undantaget är förstås om du står i kö och blir påkörd bakifrån och därmed kör in i fordonet framför.

Frågor och Svar angående spärrtid:

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen