Spärrtid vid rattfylleri  -  Tiden utan körkort vid rattfylla

Spärrtid vid rattfylleri är den tiden som du får ditt körkort indraget vid rattfylla.

Transportstyrelsen använder sig av begreppet återkallat istället för indraget.

Efter en viss spärrtid får du möjlighet att ansöka om körkortet igen.
Har ditt körkort blivit återkallat i mer än 12 månader så måste du ta om både den teoretiska och praktiska delen av körkortet. Annars räcker det att du skickar in en ny ansökan till Transportstyrelsen.

Nedanstående tabell visar promillegränserna för olika spärrtider:

Spärrtid vid rattfylla - Generella riktlinjer

Mg/l (utandningsluft) Promille (blodet) Normal Spärrtid Anm.
0, 10 – 0,15 0,20 – 0,30 – 12 varning möjlig
0,16 – 0,49 0,31 – 0,99 12
0,50 – 1,00 – 12-24 grovt rattfylleri

Ovanstående är Transportstyrelsens generella riktlinjer.

För det mesta sätts spärrtiden till 12 eller 24 månader beroende på om brottet behandlas som grovt eller inte.
Vid upprepade rattfyllor under en femårsperiod sätts spärrtiden på 24 månader även om du inte uppfyller kriterierna för grov rattfylla.

Däremot så gäller spärrtid vid drograttfylleri under 12 månader.

Skäl till att få lägre spärrtid - eller en varning

Följande 3 skäl är i dagsläget situationer där lägre spärrtid är möjlig:

  1. Blir frikänd från själva brottet. Detta innebär att Transportstyrelsen direkt återlämnar körkortet.
  2. Om det tagit osedvanligt lång tid från själva brottet inträffade till dess Transportstyrelsen gör körkortsingripandet.
    Om det tagit 12 månader kan ett visst avdrag vara möjligt, om det gått 18 månader ska det ske ett avdrag.
  3. Situationer där undantaget skulle kunna tillämpas är kort flyttning av fordon på en gård eller parkeringsplats av trafiksäkerhetsskäl.

Det finns möjligheter om du haft under 0.5 promille i kroppen vid tillfället för rattfylleri att anropa särskilda skäl.
Till exempel att du behöver bilen till t.ex. din försörjning och trafikförhållandena på platsen var sådana att det inte anses som lika "allvarligt" – så är en varning enligt särskilda skäl åtminstone möjlig.

Straff för rattfylleri

Förutom att ditt körkort återkallas så får du dagsböter eller fängelse för ditt brott.

Om du har mindre en 0.5 promille i kroppen blir straffet högst sex månaders fängelse eller dagsböter.

Har du mer än 0.5 promille alkohol i blodet blir straffet grovt rattfylleri  - där du kan dömas till fängelse i högst 24 månader.

Indraget.se kan hjälpa dig med att sänka spärrtiden för rattfylleri

Efter att du har underrättats  om att ditt körkort skall spärras för en viss tid har du några veckor på dig att skicka ett yttrande till transportstyrelsen.
För att detta skall bli så effektivt som möjligt så kan vi på Indraget.se hjälpa dig att formulera en sådan.

Och skulle du sedan vilja överklaga beslutet om spärrtid och eventuell böter/fängelse så kan vi på Indraget.se hjälpa dig även där. Vi är experter på ärenden med spärrtid rattfylleri.

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Rulla till toppen