Parkeringsskada Upplands Väsby - Drabbats av? Eller orsakat?,Fortkörning Upplands Väsby? I behov av hjälp?

Rattfylleri Upplands Väsby? Behöver du juridisk hjälp?

Vad definierar egentligen rattfylleri Upplands Väsby?

Enligt trafikbrottslagen gällande rattfylleri blir man dömd när man har kört ett fordon med minst 0,2 promille alkohol eller narkotika i blodet.
Om man kör ett fordon med minst 1,0 promille alkohol i blodet, eller att man har varit avsevärt påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel kan man bli dömd för grovt rattfylleri. 

Och rattfylleri Upplands Väsby?
Detta är Indraget.ses egen benämning, som enbart innebär att trafikbrottet ifråga begicks i Upplands Väsby.
Trafikbrottet som sådant skiljer sig på inget sätt från övriga fall av rattfylleri som begås runt om i landet.

Kan man överklaga rattfylleri i Upplands Väsby?

Huvudregeln i svensk trafikrätt är att man alltid har möjligheten till att överklaga domar och beslut.

Ifall man anser att beslutet eller domen inte är rätt så kan man antingen själv, eller genom att anlita en jurist, överklaga beslutet eller domen ifråga.

Om man har blivit dömd för rattfylleri i Upplands Väsby och fått en straffrättslig påföljd som man inte är nöjd med så kan det finnas möjlighet att få en omprövning på beslutet. 

Vanliga frågor kring Rattfylleri i Upplands Väsby

Indraget.se om att överklaga rattfylleri i Upplands Väsby

Vi på Indraget.se finns här för alla i Upplands Väsby som vill få rättvisa beslut vid trafikbrottsfall.
Våra jurister hjälper personer i Upplands Väsby som har varit med om alla möjliga händelser i trafiken, oavsett om man har skulden eller inte. 
Våra jurister har vid flera tillfällen lyckats nå rättvisa resultat med liknande ärenden i Upplands Väsby.

När du bokar en kostnadsfri rådgivning gällande rattfylleri i Upplands Väsby med oss så lyfter vi upp just ditt fall för att diskutera vilka möjligheter det finns. 

  • Har du i Upplands Väsby (eller i Övre Norslund, Villastaden, Stenslund, Stennäset, Slätta, Pilbo, Källviken, etc) blivit påkommen med alkohol eller något annat berusningsmedel i blodet och blivit dömd till rattfylleri?
  • Känner du att du inte har blivit dömd på ett rättvist sätt?
  • Boka i så fall gärna en gratis rådgivning innan du anlitar oss för juridisk hjälp avseende rattfylleri i Upplands Väsby.

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen