Parkeringsskada Örnsköldsvik - Drabbats av? Eller orsakat?, Indraget körkort Örnsköldsvik? I behov av hjälp?

Rattfylleri Örnsköldsvik? Behöver du juridisk hjälp?

Vad definierar egentligen rattfylleri Örnsköldsvik?

Enligt trafikbrottslagen gällande rattfylleri blir man dömd när man har kört ett fordon med minst 0,2 promille alkohol eller narkotika i blodet.
Om man kör ett fordon med minst 1,0 promille alkohol i blodet, eller att man har varit avsevärt påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel kan man bli dömd för grovt rattfylleri. 

Och rattfylleri Örnsköldsvik?
Detta är Indraget.ses egen benämning, som enbart innebär att trafikbrottet ifråga begicks i Örnsköldsvik.
Trafikbrottet som sådant skiljer sig på inget sätt från övriga fall av rattfylleri som begås runt om i landet.

Kan man överklaga rattfylleri i Örnsköldsvik?

Huvudregeln i svensk trafikrätt är att man alltid har möjligheten till att överklaga domar och beslut.

Ifall man anser att beslutet eller domen inte är rätt så kan man antingen själv, eller genom att anlita en jurist, överklaga beslutet eller domen ifråga.

Om man har blivit dömd för rattfylleri i Örnsköldsvik och fått en straffrättslig påföljd som man inte är nöjd med så kan det finnas möjlighet att få en omprövning på beslutet. 

Vanliga frågor kring Rattfylleri i Örnsköldsvik

Indraget.se om att överklaga rattfylleri i Örnsköldsvik

Vi på Indraget.se finns här för alla i Örnsköldsvik som vill få rättvisa beslut vid trafikbrottsfall.
Våra jurister hjälper personer i Örnsköldsvik som har varit med om alla möjliga händelser i trafiken, oavsett om man har skulden eller inte. 
Våra jurister har vid flera tillfällen lyckats nå rättvisa resultat med liknande ärenden i Örnsköldsvik.

När du bokar en kostnadsfri rådgivning gällande rattfylleri i Örnsköldsvik med oss så lyfter vi upp just ditt fall för att diskutera vilka möjligheter det finns. 

  • Har du i Örnsköldsvik (eller i Övre Norslund, Villastaden, Stenslund, Stennäset, Slätta, Pilbo, Källviken, etc) blivit påkommen med alkohol eller något annat berusningsmedel i blodet och blivit dömd till rattfylleri?
  • Känner du att du inte har blivit dömd på ett rättvist sätt?
  • Boka i så fall gärna en gratis rådgivning innan du anlitar oss för juridisk hjälp avseende rattfylleri i Örnsköldsvik.

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen