överklaga indraget körkort transportstyrelsen

Kan man överklaga indraget körkort till Transportstyrelsen

Överklaga indraget körkort är en möjlighet för alla.
Huvudregeln i svensk rätt är att man alltid har möjligheten till att överklaga domar och beslut.

Ifall man anser att beslutet eller domen inte är rätt så kan man antingen själv eller genom att anlita en jurist överklaga det beslutet eller domen.

Om man har blivit dömd för ett trafikbrott och fått körkortet återkallat från Transportstyrelsen så kan det finnas en lösning till att dra ner på spärrtiden genom att kräva omprövning på beslutet. 

Hur överklagar man indraget körkort till transportstyrelsen

Det är Transportstyrelsen som fattar beslut som gäller körkort och körkortstillstånd.
Överklagan till Transportstyrelsen kan man antingen göra via ett ombud eller själv.

När du skickat in din överklagan till Transportstyrelsen så skickas den vidare till förvaltningsrätten.
Du följer följande steg för att göra en överklagan:

 1. Läs igenom beslutet från Transportstyrelsen för mer information om hur du överklagar, där kan du även få information om hur lång tid du har på dig att skicka in en överklagan.
 2. Skriv ett överklagande. Det finns ingen specifik blankett eller mall som är tillför överklagandet.
  Det räcker man att ha med följande delar: 
 • Vilket beslut det gäller 
 • Varför du anser att beslutet är fel
 • Hur du tycker att beslutet ska ändras
 • Namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post

      3. Överklagandet ska vara undertecknat av antingen dig eller ombudet som du har anlitat

      4. Bifoga handlingar som är viktiga för överklagandet

 • Det kan vara bevis som du vill hänvisa till i ditt överklagande
 • Andra handlingar som du vill att man tar hänsyn till t.ex. medicinska och läkarintyg
 • Om du har anlitat ett ombud så ska antingen du eller ombudet skicka in en fullmakt som även ska innehålla deras namn, adress och telefonnummer

      5. Nu skickas överklagandet till Transportstyrelsen, som kommer skicka det vidare till förvaltningsrätten 

Indraget.se om du vill överklaga indraget körkort till Transportstyrelsen

Vi på Indraget.se finns till för att alla ska få ett rättvist beslut vid trafikbrottsfall.
Vi hjälper personer som varit med om alla möjliga händelser i trafiken, oavsett om man har skulden eller inte. 

Våra jurister har vid flera tillfällen lyckats hjälpa många med ärenden gällande indraget körkort.
När du bokar en kostnadfri rådgivning med oss så kan du känna dig trygg med att vi lyfter alltid just ditt fall för att diskutera vilka möjligheter som finns. 

Om du har begått ett trafikbrott och blivit av med ditt körkort så kan det vara att du inte har blivit dömd på ett rättvist sätt och kanske fått för lång spärrtid.

Du kan alltid boka en gratis rådgivning innan du anlitar oss för att överklaga indraget körkort till Transportstyrelsen.

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen