Opålitlighet i nykterhetshänseende  – omhändertagen onykter även vid andra tillfällen än rattfylla.

Opålitlighet i nykterhetshänseende kan misstänkas då du har blivit omhändertagen vid ett flertal tillfällen för till exempel enligt LOB.  
Det kan även röra sig om

Då kan Transportstyrelsen starta en utredning mot dig för att undersöka hur lämplig du egentligen är för att ha ett körkort. Finns det till exempel ett [alkoholberoende]

Då kan du få det återkallat.
Det är inte ett trafikbrott i sig utan en fråga om personlig lämplighet.
Det är inte rattfyllan etc i sig som räknas eller eventuellt drogfylla, så därmed kan man int om för att slippa brottet. 

Spärrtiden för opålitlighet i nykterhetshänseende är oftast 1 år efter den senaste nykterhetsanmärkningen.

Vad säger lagen om opålitlighet i nykterhetshänseende?

Om du har blivit omhändertagen enligt LOB ett flertal gånger så säger förarbetena till körkortslagen att du är olämplig som körkortsinnehavare och att ditt körkort skall återkallas.

Å andra sidan visar praxis från Högsta förvaltningsdomstolen att om det finns en utredning som motsäger detta så saknas grund för återkallelse av körkortet.

Det blir alltså en helhetsbedömning som får avgöra om personen anses opålitlig i nykterhetshänseende eller inte.

Det finns exempel på att körkort återkallats enbart av skäl att två eller tre omhändertaganden av LOB gjorts  och inte av helheten.

Sådana återkallelser rekommenderar vi att du överklagar.
Något vi på på Indraget.se gärna hjälper dig med.

Transportstyrelsens utredning om opålitlighet

När du har blivit föremål för en utredning hos transportstyrelsen skickar de hem ett brev till dig. 
Där kan du bli informerad om att Socialnämnden kommer göra en utredning av dig och dina drogvanor, inklusive alkohol samt i vissa fall andra vanor eller ovanor.  Eventuellt drogberoende utreds här.

Socialnämndens utredning har stor betydelse för vilken dom du får visar utredningen att du i hög utsträckning lever ett lugnt och skötsamt liv kanske du till och med slipper få körkortet återkallat.

Det finns även möjligheter att med en egen utredning påverka Transportstyrelsens beslut.
Om du kan visa på hur du strävar mot förbättring av ditt liv kan det påverka i positiv riktning.

Om du kontaktar oss på Indraget.se så kan vi hjälpa dig med din utredning.

Spärrtid för opålitlighet i nykterhetshänseende

Spärrtiden är i regel 12 månader sedan senaste anmärkningen om onykterhet från Transportstyrelsen.
Då krävs en ansökan om nytt körkortstillstånd.

Om spärrtiden har varit längre än 12 månader krävs det ett nytt körkortsprov och ett nytt teoriprov.
Annars räcker det med en ansökan.

Det är också viktigt att du är skötsam och nykter under spärrtiden eftersom Transportstyrelsen kan kräva intyg på skötsamhet.

Indraget.se hjälper dig med överklagan

Vi på Indraget.se hjälper dig med överklagan av den 12 månader långa spärrtiden.

Den kan ju upplevas väldigt lång och för till exempel ett bilbud kan det bli mycket kännbart.

Om spärrtiden på något sätt är felaktig så hjälper vi naturligtvis dig med överklagande av brottet opålitlighet i nykterhetshänseende.

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen