Åldersrelaterad synnedsättning - ett naturligt skeende,MEDICINSKT HINDER

Ögonskador och dess påverkan på bilkörning och körkort

Ögonskador kan påverka möjligheterna till körkort och senare din förmåga till att få köra bil samt körkort.

För att kunna både få och behålla ditt körkort så krävs det att man har en fullgod syn av säkerhets skäl.
Du måste har minst 0.5 i synskärpa när du ser med båda ögonen.

Om du vill ta körkort elle föra fram lastbil eller buss måste du ha minst 0.8 i ditt bästa och 0.1 i ditt sämsta öga. 

Det är däremot tillåtet att både ta körkort och köra genom att ha glasögon på dig.
Detta blir dock ett krav som kommer att stå direkt på ditt körkort.

Utifall du då blir stoppad av polisen så gäller det att glasögon finns på dig vid framförandet av fordonet.

Det finns ett antal ögonsjukdomar och ögonskador som påverkar körkort och dina möjligheter att köra bil.
Vi kommer här att ta upp de allra vanligaste ögonsjukdomarna och ögonskadorna som påverkar körkort och förmågan att köra bil/lastbil eller buss/taxi.

Vanliga ögonskador eller ögonsjukdomar

Skelning, Dubbelseende, Nattblindhet och Synfältsdefekter är alla sjukdomar som kan påverka dina möjligheter att både ta körkort och få fortsätta köra bil/lastbil eller buss/taxi.  

Dessa sjukdomar/skador påverkar din syn på olika sätt och med olika styrka, vilket ger att det finns möjligheter att ändå köra ett fordon till trots de skador/sjukdomar som man har.

Skelning och Dubbelseende

Skelning – Innebär att ögonen riktas åt olika håll, vilket kan korrigeras med speciella glasögon.

Dubbelseende – Kan bero på skelning eller andra sjukdomar som grå starr eller att du behöver byta dina glasögon

Du som har dubbelseende har enligt körkortslagen begränsade möjligheter att få köra bil.
Det gäller även om du täcker för ena ögat.

Vid akut dubbelseende kan en läkare på en vårdscentral undersöka om du kan tittat i alla riktningar.
Om det behövs kan hen remmitera dig till en ögonläkarmottagning. 
Där kan läkaren avgöra vilken hjälp du kan få.

Ögonläkaren kan till exempel råda dig att använda speciella glasögon med prismor eller helt enkelt,vid grovt dubbelseende avråda dig från att köra bil.

Det kan också bli aktuellt med en operation för att åter få möjligheten till att köra bil.

Ögonskador –  Synfältsdefekter

Synfältsdefekter är synproblem där vissa delar av synfältet på ett eller båda ögonen försvinner.
Vilket kan påverka körförmågan negativt och därför leda till att körkortet återkallas.

Om problemet inte är för stora kan Transportstyrelsen dvs myndigheten som utfärdar körkort medge undantag från regeln att personer med synfältsdefekter inte skall kunna ta och körkort. 

Ögonskador – Nattblindhet

Nattblindhet innebär att du har mycket nedsatt synförmåga i mörkret.
Den kan bero på att du har en medfödd sjukdom Retinitis pigmentosa, dvs en ärftlig sjukdom som gradvis försämrar näthinnans funktion.
I det här fallet påverkas stavarna som reglerar ljuskänsligheten. Näthinnan blir då sämre med åren.  

Om du har nattblindhet så måste du ha ett läkarintyg som bevisar att du har fortsatt förmågan att köra bil kvar.

Indraget.se kan hjälpa dig med problem med intyg kring ögonskador

Om du skulle ha några problem med intyg eller om intyg från läkare inte är korrekta angående ögonskador så kan vi på Indraget.se hjälpa dig med att kontakta rätt person och se till att intyget blir korrekt utformat.
Vi hjälper dig med intyg kring ögonskador som sedan skickas till Transportstyrelsen.

Frågor och Svar runt ögonskador och köra bil

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen