anmäla förlorat körkort

Återkallat körkort – När får man indraget körkort?

Indraget körkort är ett annat uttryck för det korrekta juridiska begreppet återkallat körkort. 
Att återkalla ett körkort sker när transportstyrelsen tar körkortet. 

Ett körkort ska återkallas om den som har körkortet gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik eller genom upprepade brott visar ovilja att rätta sig efter de regler som råder i trafiken.

Med andra ord så kan du få ditt körkort indraget om du har gjort ett grovt, eller flera lindriga trafikbrott.
Detta gäller oavsett om brotten gäller under prövotiden eller inte.
Ens körkort kan även återkallas av medicinska skäl.

Ett körkort återkallas i regel inte permanent utan det har en spärrtid som varierar beroende på vad som gjorts att körkortet återkallats.
Under spärrtiden kan körkortet givetvis inte användas.

Anledningar till indraget körkort 

 • Rattfylleri
 • Smitning
 • Upprepade trafikbrott
 • Brott mot bestämmelse som är viktigt för trafiksäkerheten
 • Fortkörning
 • Körning mot rött ljus
 • Omkörning vid övergångsställe
 • Vårdslöshet i trafik
 • Olovlig körning
 • Inte anpassat avståndet till fordonet framför
 • Annat allvarligt brott
 • Opålitlighet i nykterhetshänseende 
 • Sjukdom, skada eller liknande
 • Inte skickat in läkarintyg
 • Körkort utfärdat på felaktiga grunder

Hur du får tillbaka ditt indragna, eller återkallade, körkort

Det beror på lite på tiden på förseelsen.
Har du gjort lättare förseelser, som t.ex rödljuskörning får du tillbaka körkortet utan ytterligare prövning,om du inte haft prövotid på körkortet ( inom 2 år från utfärdande) då måste du ta det igen. 
Likaså om du ej haft prövotid men haft körkortet indraget i mer än ett år.

Har ditt körkort blivit återkallat på grund av medicinska skäl så måste du skicka in ett läkarintyg samt ny ansökan om körkortstillstånd för att få sedan få köra igen.

Indraget.se hjälper dig med yttrande!

Efter ca 2 veckor efter polisen har omhändertagit ditt körkort så får du ett så kallat underrättande där myndigheten talar om vad de tänker göra och hur lång eventuell spärrtid det är. 
Där får du chansen att yttra dig angående bland annat spärrtiden. 

Efter att ha läst tidigare bevishandlingar och yttranden fattar transportstyrelsen sitt beslut.

Observera att ingen muntlig kommunikation mellan den svarande och transportmyndigheten kommer att ske utan all bedömning sker utefter yttrandet och bevis.

Våra jurister kan hjälpa dig att formulera både yttrandet för indraget körkort eller skriva yttrandet som helhet. Tillsammans så ser vi till att spärrtiden som du är av med ditt körkort blir så kort som möjligt.
Indraget.se hjälper dig att förenkla saker när du fått ditt körkort indraget!

Frågor och Svar angående indraget körkort:

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen