Indraget körkort Kristianstad? I behov av hjälp?

Indraget körkort Kristianstad? I behov av hjälp?

Indraget körkort i Kristianstad är alltid en besvärlig situation för den som får sitt körkort indraget.
Speciellt om ditt körkort är detsamma som det egna levebrödet för dig i Kristianstad.

Vi på Indraget.se kan hjälpa dig att se över möjligheterna till minskad spärrtid och kanske tom få körkortet helt tillbaks.

Indraget eller återkallat körkort i Kristianstad?

Att ditt körkort återkallas är vad som sker när Transportstyrelsen tar körkortet och återkallar körkortstillståndet.

Ett körkort återkallas i regel inte permanent utan det har en spärrtid som varierar beroende på vad som förorsakat att körkortet återkallats.
Under spärrtiden kan körkortet givetvis inte användas och/eller utfärda ett nytt körkort.

Ett körkort återkallas om den som har körkortet:

 • Har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik
 • Eller genom upprepade brott visar ovilja att rätta sig efter de regler som råder i trafiken

Med andra ord så kan du i Kristianstad få ditt körkort indraget om du har gjort ett grovt, eller flera lindriga trafikbrott.
Detta gäller oavsett om brotten gäller under prövotiden eller inte.

Ens körkort kan även återkallas av medicinska skäl.

Ibland så säger man återkallat körkort och ibland indraget körkort.
Det senare är ett annat uttryck för det korrekta juridiska begreppet återkallat körkort.

Anledningar till indraget körkort i Kristianstad

Följande är mer specifika skäl till att du i Kristianstad kan ha fått ditt körkort återkallat/indraget:

 • Rattfylleri i Kristianstad
 • Smitning vid olycka i Kristianstad
 • Upprepade trafikbrott
 • Brott mot bestämmelse som är viktigt för trafiksäkerheten
 • Fortkörning
 • Körning mot rött ljus
 • Omkörning vid övergångsställe
 • Vårdslöshet i trafik
 • Olovlig körning
 • Inte anpassat avståndet till fordonet framför
 • Annat allvarligt brott
 • Opålitlighet i nykterhetshänseende 
 • Sjukdom, skada eller liknande
 • Inte skickat in läkarintyg
 • Körkort utfärdat på felaktiga grunder

Hur du i Kristianstad kan få tillbaka ditt indragna körkort

Om du i Kristianstad har gjort någon lättare förseelser, såsom t.ex rödljuskörning, får du tillbaka körkortet utan ytterligare prövning.
Såvida du inte haft prövotid på körkortet (inom 2 år från utfärdande).
Då måste du göra ett körkortsprov igen. 

Likaså om du ej haft prövotid men haft körkortet indraget i mer än ett år.

Har ditt körkort blivit återkallat på grund av medicinska skäl så måste du skicka in ett läkarintyg samt ny ansökan om körkortstillstånd för att sedan få köra igen.

Vanliga frågor om indraget körkort i Kristianstadsregionen:

Indraget.se hjälper dig i Kristianstad med yttrande

Cirka 2 veckor efter polisen har omhändertagit ditt körkort så får du i Kristianstad ett så kallat underrättande.

I informationen så får du reda på:

 • Vad för åtgärd som Transportmyndigheten ämnar att göra
 • Hur lång en eventuell spärrtid för det indragna körkortet är
 • I underrättandet så får du dessutom chansen att yttra dig angående bland annat spärrtiden 
 • Efter att ha läst tidigare bevishandlingar och yttranden så fattar transportstyrelsen sitt beslut

Observera att ingen muntlig kommunikation mellan den svarande och transportmyndigheten kommer att ske utan all bedömning sker utefter yttrandet och bevis.

Vi på Indraget.se kan hjälpa dig att formulera yttrandet – eller skriva det helt – så att den tiden som du är av med körkortet blir så kort som möjligt.
Indraget.se hjälper dig när du fått ditt körkort indraget!

Indraget.se hjälper dig i Kristianstad att reda ut juridiken kring ditt körkort

Har du i Kristianstad juridiska frågor som rör ditt körkort?
Eller andra trafikjuridiska problem?

Transportjurister ger dig i Kristianstad råd och stöd.
Varmt välkommen att kontakt oss när du behöver hjälp med t.ex. indraget körkort Kristianstad.

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen