Fängelsestraff vid rattfylleri - När åker du i fängelse vid rattfylla

Fängelsestraff vid rattfylleri – När åker du i fängelse vid rattfylla

Fängelsestraff vid rattfylleri kan du få om du gjort dig skyldig till brottet Grovt rattfylleri.
Det är den allvarligare varianten av rattfylleri.
Det är betydligt vanligare med den lägre graden av rattfylla.

Grovt rattfylleri är straffet om du druckit så mycket alkohol att du har mer än 1.0 promille i kroppen eller 0.5 milligram per liter i utandningsluften.
Förutom att druckit denna stora mängd med alkohol så kan du dömas om du är:

  • Avsevärt påverkad av alkohol eller på annat sätt berusad vid ratten
  • Kör på ett sånt sätt så att det innebär en påtaglig fara för trafiksäkerheten

Strafftiden för grovt rattfylleri är upp till 2 år jämfört med rattfylleri där du kan få böter eller fängelse upp till 6 månader.
Det är en stor skillnad av påföljden av de olika straffsatserna.
Har du dömts till grovt rattfylleri och vållande till annans död så kan du få fängelse upp till 8 år.

Ditt körkort kan återkallas i 24 månader jämfört med 12 månader för enbart rattfylleri.

Omständigheter för grovt rattfylleri

I de absolut flesta fall döms du till grovt rattfylleri om du har druckit ovan nämnda mängd alkohol.

Ibland kan det dock finnas förmildrande omständigheter som att man var tvungen att åka en kort sträcka för att parkera om bilen eller om du åkt moped, båt eller skoter. 
Då kan du få en mildare dom.

Du kan som sagt även dömas för grovt rattfylleri även om du inte druckit så mycket.
Om du är rattfull dvs över 0.2 men under 1 promille och kört bilen vårdslöst så kan du dömas till grovt rattfylleri.

Fängelse vid rattfylleri – påverkas ej av innehav av alkolås

Alkolås är en liten burk med munstycke som man blåser i.

Alkolås kan man ansöka om man vill fortsätta köra bil utan att bli av med körkortet.
Då måste du blåsa i munstycket varje gång som du vill starta din bil och även vissa kontroller under färd.
Villkorstiden för alkolås för grov rattfylla är 24 månader.

Du blir inte av med  “själva straffet” vid rattfylleri om du skaffar alkolås.
Har du blivit dömd till fängelse så ska den tiden avtjänas.
Straffet för brottet har däremot inte med återkallelsetiden att göra, vilket gör att du kan göra något åt detta.

Åklagaren åtalar dig och tar även in dessa förmildrande omständigheter i sitt åtal mot dig och du blir dömd även för detta.

Transportstyrelsen kommer då, utifrån dessa nya omständigheter, att undanröja sitt tidigare beslut och meddela dig ett nytt, slutligt beslut.

Fotboja i stället för fängelsestraff

I många fall kan du få en elektrisk fotboja i stället för fängelse.
Om du är dömd till högst sex månaders fängelse så kan du få avtjäna straffet med en elektronisk kontroll.

Det krävs att du har någon form av sysselsättning som arbete, studier etc som kräver detta.

Sedan att övriga personer som är boende samt myndiga i den egna bostaden ger sitt samtycke.

Indraget kan hjälpa dig med juridisk hjälp

Kontakta oss på Indraget om du behöver hjälp kring frågor, överklagande kring fängelsestraff vide rattfylleri.

Frågor och Svar runt fängelse vid rattfylleri / rattfylla:

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen