Böter rattfylleri – vad blir ditt typiska straff

Böter vid rattfylleri är det normala straffet om du kört bil onykter.
Straffet för rattfylleri sträcker sig från böter til fängelse i 6 månader.
Det mest förekommande straffet är dock dagsböter. 

Hur många dagsböter dvs böter per dag består av de antal dagar som du skall betala för samt summan per dag. 
Antal dagar varierar från 30 till 150 dagar beroende på hur allvarligt brottet bedöms.

Storleken av var dagsbot ska motsvara en tusendel av din årsinkomst med beaktande av exempelvis skulder och försörjningsbörda. Som lägst kan en dagsbot vara 50 kronor och som mest 1 000 kronor.

Det innebär alltså att en person kan, som lägst, få 1500 kronor i dagsböter (50 * 30) och som högst 200 000 kronor (200 * 1 000). Det är helt enkelt kostsamt dömas till dagsböter för rattfylleri.

Vad är rattfylleri?

Rattfylleri uppstår då man framför ett motordrivet fordon med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,10 milligram alkohol per liter i utandnings­luften (mg/l).
Grovt rattfylleri gäller för uppmätta alkoholmängder om 1,0 promille alkohol i blodet eller 0,5 mg/l.

Förutom den mängd av alkohol som man druckit så spelar omständigheterna i det enskilda fallet roll.
Om man till exempel vid framförandet av fordonet innebär en påtaglig fara för trafiksäkerheten och omgivningen kan ett “normalt” rattfylleribrott bli grovt. 

Graden av rattfylleri fungerar även åt andra hållet.
Grovt rattfylleri kan bli ett “normalt” rattfylleri om man till exempel gjort en kortare omparkering eller kört moped, båt eller skoter.

Man kan bli dömd till rattfylleri enbart om man har utfört handlingen med uppsåt, det vill säga att man medvetet gett sig ut och kört onykter. 
Det kan vara att man kör hem efter några glas vin en fredagskväll eller att man kör hem dagen efter en lite för blöt fest.

Även om man inte hade som avsikt – och kanske inte trodde – att man är onykter så kan fallet bedömas så ändå.

Spärrtid av körkort vid rattfylleri

Förutom böter för rattfylleri så blir ditt körkort indraget. Praxis är 12 månader.
Skulle du råka ut för grovt rattfylleri kan du bli av med körkorkortet upp till 24 månader.

Under spärrtiden kan inte Transportstyrelsen skapa ett nytt körkort.
Om du fått ditt körkort återkallat mer än 12 månader så måste du göra om både den praktiska och teoretiska delen igen.

Annars behövs enbart en ny ansökan om körkortstillstånd inkomma till transportstyrelsen.

Indraget hjälper dig med juridiska spörsmål om du har fått böter vid rattfylleri

Om du behöver hjälp med överklagan eller på något annat sätt stöd vid juridiska processer så är du självklart välkommen att kontakta oss på Indraget.
Vi är experter på böter vid rattfylleri.

Frågor och Svar dagsböter / böter vid rattfylleri

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen