Åldersrelaterad synnedsättning - ett naturligt skeende,MEDICINSKT HINDER

Åldersrelaterad synnedsättning – ett naturligt skeende

Åldersrelaterad synnedsättning kan visa sig på flera sätt bla genom förändringar i synen på nära och lång håll. 

Det vanligaste tecknet på synnedsättning för personer i 40-50 års ålder är att man börjar se dåligt på nära håll. 
Man kan också få svårigheter att snabbt växla fokus mellan objekt på nära håll och objekt som är lite längre bort. 

Denna form av synnedsättning som kallas ålderssynthet är naturlig och kan kompenseras med glasögon eller linser. 
Det kan eventuellt åtgärdas med ögonkirurgi, vilket är en svårare åtgärd att utföra.

Det är inga problem att köra bil så länge din synskärpa är minst 0.5.
Det kan dock vara lite svårt att märka att ens syn förändrats i sådan grad så att det behövs glasögon.

Därför rekommenderas regelbundna synundersökningar, särskilt om man fyllt 60.

Åldersförändringar på Gula fläcken

Oftast efter 65 års ålder kan man drabbas av förändringar av Gula fläcken.
Det innebär olika saker beroende på om man får så kallad torra eller våta förändringar.

Gula fläcken är ett område i mitten av ögats näthinna.

Torra förändringar kan pågå under flera år innan de upptäcks eftersom de ofta bara berör ena ögat.
Våta förändringar går snabbt och kan ske under 2-3 veckors tid.

Torra förändringar kan innebära att :

  • Synskärpan blir långsamt sämre
  • Du ser små suddiga fläckar i mitten av synfältet
  • Allt ser grått och suddigt ut
  • Bokstäver eller delar av bokstäver kan falla bort när du läser
  • Det blir allt svårare att känna igen ansikten
  • Du får svårt att bedöma avstånd om ena ögat har synförändringar

Vid våta förändringar är det vanligt att du har ett eller flera av de här synbesvären:

  • Helt plötsligt ser du raka linjer som krokiga. Det kallas att ha ett krokseende
  • Synen upplevs som att ansikten ser snedvridna ut
  • Du kan märka att synen i mitten av synfältet försvinner och att du istället ser en suddig fläck

Om du upptäcker våta förändringar bör du kontakta optikern snarast.

Indraget hjälper dig med körkortsfrågor vid synnedsättning för äldre

Om du av någon anledning får körkortet återkallat eller indraget på grund av synnedsättning så kan vi på Indraget hjälpa dig med överklagan eller tolkning av beslutet. 

Kontakta oss för rätt hjälp med frågor kring åldersrelaterad synnedsättning.

Frågor och Svar runt åldersrelaterad synnedsättning:

Har du frågor inom transportjuridik?
Boka kostnadsfri
inledande rådgivning

Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Har du frågor inom transportjuridik? Boka kostnadsfri inledande rådgivning

Rulla till toppen